Medijski reaktor

Krško, 21. januar 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 23. redni seji

Krško, 21. januar 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 23. redni seji

Upravni odbor Sklada se je 21. januarja 2011 sestal na svoji 23. redni seji. Prisotni so obravnavali pripombe Ministrstva za finance, Direktorata za javno premoženje na Finančni načrt Sklada za leti 2011/2012 in Naložbeno politiko Sklada za leto 2011 ter potrdili predlog odgovorov, ki so ga pripravile službe Sklada. V nadaljevanju so se seznanili z informacijami o poslovanju Sklada in sestavi naložb Sklada v preteklem letu. Potrdili so vsebino Sporazuma med Skladom in Agencijo ARAO za leto 2011, o ureditvi medsebojnih razmerij, ki izhajajo iz določil Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta ter zadolžili v.d. direktorice Sklada za podpis navedenega sporazuma.

Upravni odbor se bo ponovno sestal v začetku meseca februarja 2011.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt