Medijski reaktor

Krško, 21. aprila 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na redni seji

Krško, 21. aprila 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na redni seji

Upravni odbor Sklada je na svoji redni seji dne 21.4.2011 za namestnika predsednika Upravnega odbora Sklada izvolil ga. Martina Novšaka. Upravni odbor Sklada ocenjuje, da je dosežena povprečna tržna letna donosnost portfelja Sklada v obdobju 1998 - 2010, dobra (5,79%) in boljša od večine primerljivih indeksov.

Upravni odbor Sklada se je seznanil s transakcijami v obdobju 1. 1. do 15. 3. 2011, med drugim tudi z nakupom obveznic DZS v primarni izdaji. O transakcijah v tem obdobju Upravni odbor Sklada ni bil predhodno obveščen, prav tako se takratna v.d. direktorja z Upravnim odborom Sklada ni posvetovala ali pridobila njegovega soglasja. Upravni odbor Sklada in novo vodstvo Sklada ocenjuje, da se je kvaliteta portfelja Sklada posledično glede na predhodno leto poslabšala. Upravni odbor Sklada je zato v skladu s sklepom Nadzornega odbora Sklada oblikoval komisijo v skladu z 28. členom statuta Sklada v sestavi ga. Aleksandra Špiler v.d. direktorja, ga. Nataša Šterban Bezjak članica Nadzornega odbora Sklada in g. Jože Slivšek član Upravnega odbora Sklada.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt