Medijski reaktor

Krško, 14. marec 2011 - Nadzorni odbor se je sestal na svoji 4. seji

Krško, 14. marec 2011 - Nadzorni odbor se je sestal na svoji 4. seji

Nadzorni odbor Sklada se je sestal na svoji 4. redni seji. Na seji je obravnaval finančni načrt Sklada za leti 2011 in 2012, naložbeno politiko Sklada za leto 2011 ter revidirano poročilo in zaključni račun za leto 2010. Obravnaval je posredovana gradiva Ministrstva za gospodarstvo – Mnenje neodvisnega izvedenca o ustreznosti naložbene politike Sklada v letih 2007, 2008 in 2009. Nadzorni odbor je sprejel sklep, da za ustrezno obravnavanje naložbene politike Sklada v letih 2007, 2008 in 2009 zaprosi Računsko sodišče, naj Nadzorni odbor čimprej seznani z ugotovitvami revizije, ki je v teku. Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o naložbah konec leta 2010 in z naložbami v letu 2011. V zvezi s tem je sprejel sklep, da Računskemu sodišču predlaga, naj opravi revizijo poslovanja v letu 2010 in poslovanja v začetku leta 2011, vključno z zadnjimi naložbami. Nadzorni odbor je Upravnemu odboru naložil, da po seznanitvi z vsemi transakcijami in postopki ravna skladno z 28. členom Statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt