Medijski reaktor

Krško, 14. december 2010 - Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 22. redni seji

Upravni odbor se je sestal na svoji 22. redni seji, Krško, 14. 12. 2010

Upravni odbor Sklada se je dne 14. 12. 2010 sestal na svoji 22. redni seji, na kateri je med ostalim sklepal tudi o predlogu Vladi Republike Slovenije za imenovanje kandidata/kandidatke za delovno mesto direktorja Sklada. Zaradi deljenega mnenja je Upravni odbor Sklada Vladi Republike Slovenije v nadaljnji postopek imenovanja predlagal dva kandidata, in sicer ga. Ksenjo Žnideršič Planinc ter g. Matjaža Albrehta.

Na isti seji je Upravni odbor obravnaval in sprejel osnutek Finančnega načrta Sklada za leti 2011 in 2012 ter osnutek Naložbene politike Sklada za leto 2011. Oba dokumenta bo posredoval v potrditev Vladi Republike Slovenije.

V nadaljevanju seje pa je Upravni odbor sprejel predlog služb Sklada o izboru izvajalca notranje revizije Sklada za leta 2010, 2011 in 2012, to je Revidera d.o.o., Slovenska Bistrica ter izvajalca zunanje revizije letnih računovodskih izkazov Sklada za leto 2010, to je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt