Medijski reaktor

Krško, 13. junij 2011 - Nadzorni odbor Sklada se je sestal na 6. redni seji

Krško, 13. junij 2011 - Nadzorni odbor Sklada se je sestal na 6. redni seji

Nadzorni odbor Sklada je 13. 6. 2011 zasedal na svoji 6. redni seji. Obravnaval je poročilo komisije, ki jo je, skladno s sklepom s 5. seje Nadzornega odbora Sklada, formiral Upravni odbor Sklada po 28. členu Statuta Sklada, sklepe, ki jih je Upravni odbor Sklada sprejel na 1. in 2. redni seji ter ostale redne teme.

Temelječ na navedenih dokumentih in ugotovitvah, ki iz dokumentov izhajajo, je Nadzorni odbor Sklada naložil Skladu, da prične s postopki zoper nekdanjo v.d. direktorice Ksenjo Žnideršič Planinc. Postopki, ki jih bo izpeljal Sklad se bodo nanašali na ugotovitve kazenske, odškodninske in disciplinske odgovornosti. Hkrati Sklad zaradi dejanj Ksenje Žnideršič Planinc v času trajanja njenega mandata sproži postopek pri Komisiji za preprečevanje korupcije.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt