Medijski reaktor

Kriminalisti zaključili preiskavo na sedežu Sklada

(Krško, 10. november 2011) Kriminalisti zaključili preiskavo na sedežu Sklada

Sporočilo za javnost

ZAKLJUȌENA PREISKAVA PROSTOROV NA NASLOVU SKLADA

Dne 10. novembra 2011 je na sedežu Sklada, na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem potekala preiskava prostorov Sklada.

Preiskavo so vršili predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada, v okviru predkazenskega postopka, ki teče zoper bivšo v.d. direktorice Sklada, ga. Ksenjo Žnideršič Planinc.

V času poslovanja bivše v.d. direktorice Sklada, to je od 16. 9. 2010 do 15. 3. 2011, so se pojavljale določene nepravilnosti pri poslovanju, ki sta jih odkrila organa Sklada, upravni in nadzorni odbor ter sprožila ustrezne postopke.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt