Medijski reaktor

Konstituiranje novega Upravnega odbora Sklada

V mesecu marcu 2007 je uspešno, štiri letno mandatno obdobje zaključil Upravni odbor Sklada, v sestavi Branko Janc, predsednik ter člani dr. Romana Jordan Cizelj, Tadej Slapnik, Jože Slivšek in Stanislav Zarnik.

V sredo 4. aprila 2007 se je tako na svoji 1. konstitutivni seji sestal novi Upravni odbor v sestavi: dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica ter člani Jože Cerle, dr. Dragan Kesič, Jože Slivšek in dr. Igor Šalamun.

Na prvi seji so se člani predvsem seznanili vlogo in pomenom Sklada, s poslovanjem Sklada do leta 2007, aktualno problematiko ter postavili smernice za nadaljnje delo.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt