Medijski reaktor

Do pravih rešitev tudi z izmenjavo izkušenj

Upravni in nadzorni odbor Sklada NEK se izpopolnjujeta in si pridobivata strokovna znanja in izkušnje tudi v tujini. V ta namen se organizirajo strokovne ekskurzije, kakršna je bila na primer ekskurzija na Švedsko, organizirana oktobra 2007.

Strokovna ekskurzija je bila zasnovana izobraževalno in dejavno. Sodelujoči so si v dveh dneh ogledali skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo, center razvijanja tehnologije za odlaganje tega goriva, podzemni raziskovalni laboratorij in odlagališče nizko ter srednje radioaktivnih odpadkov. Poseben poudarek je bil na gostovanju v mestu Forsmark, kjer si je delegacija Sklada NEK lahko ogledala delujoče podzemno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Gre za vrsto odlagališča, ki bi lahko učinkovito delovalo tudi v našem okolju, zato je bilo še posebej pomembno spoznati izkušnje švedskih kolegov glede gradnje, delovanja in vzdrževanja omenjenega objekta.

Podzemno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Forsmarku leži v neposredni bližini jedrske elektrarne. Gre za osrednje odlagališče radioaktivnih odpadkov na Švedskem, ki je bilo ob izgradnji edini tovrstni objekt na svetu. Odlagališče se je izkazalo za zelo uspešen projekt, saj ni nobenih radioaktivnih emisij in tudi zaposleni niso izpostavljeni nikakršnemu večjemu sevanju.

začetek izgradnje: 1983
začetek delovanja: 1988
prostornina: 63.000 m3
letno zapolnijo: 1.000 m3
število zaposlenih: deset (okvirno)

Na Švedskem je sistem zbiranja potrebnih finančnih sredstev za trajno rešitev odlaganja radioaktivnih odpadkov podoben kot pri nas v Sloveniji. V poseben sklad se vplačuje določen delež sredstev od prodaje električne energije, proizvedene v jedrskih elektrarnah, da bodo zbrana res vsa potrebna sredstva, pa morajo lastniki jedrskih objektov podati tudi posebne garancije.

Sklad NEK je primer dobre prakse
Delegacija je gostiteljem predstavila Sklad NEK, njegovo delovanje in izkušnje Slovenije kot države z jedrskim objektom. Izmenjava izkušenj je bila zelo produktivna, obe strani pa sta v njej izpostavili predvsem velik pomen odgovornega in kontinuiranega zbiranja finančnih sredstev, ki morajo biti tedaj, ko se jih potrebuje, v celoti na voljo. Osrednji skupni zaključek je bil, da organiziranost in poslovanje Sklada NEK veljata kot primer dobre prakse tudi v mednarodnem merilu, na kar smo lahko ponosni.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt