Osrednja vsebina
O Skladu

Upravni odbor

Sklad NEK upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednika in dva člana upravnega odbora imenuje Državni zbor RS kot ustanovitelj Sklada NEK, po enega člana pa imenujeta Vlada RS (kot izvršilno telo državne oblasti) in lokalna skupnost, na območju katere stoji NEK. Pristojnosti upravnega odbora določa 11. člen Statuta Sklada NEK.

Med najpomembnejše pristojnosti upravnega odbora sodijo sprejemanje in skrb za uresničevanje:
  • naložbene politike Sklada NEK;
  • finančnega načrta Sklada NEK;
  • zaključnega računa in poročila o poslovanju;
  • splošnih in drugih aktov Sklada NEK;
  • smernic in navodil za delo direktorja.
Upravni odbor sestavljajo:
 
Ime in priimek Organ imenovanja
mag. Marjeta Lipec  (predsednica) Državni zbor RS
Damjan Bizjak Državni zbor RS
mag. Marko Lovše Državni zbor RS
mag. Hinko Šolinc Vlada RS (podana odstopna izjava, novi član še ni bil imenovan)
Karel Kerin Občinski svet Občine Krško

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti