Osrednja vsebina
Medijski reaktor

Natečaj Društva jedrskih strokovnjakov - Natečaj zaključen!

NATEȌAJ MLADIH ENERGETIKOV 2009

Varna, zanesljiva, zadostna in okolju prijazna oskrba z energijo sodi med najpomembnejše temelje razvitih in razvijajočih se gospodarstev. Zato je energetika tisto strateško področje, s katerimi se po svetu in pri nas aktivno ukvarja širok krog strokovnjakov, ki sega vse do najvišjih državnih predstavnikov. Strateške okoliščine, kot so npr. prevelika odvisnost od nafte in zemeljskega plina, ki ju uvažamo iz politično nestabilnih držav, zaveze Kyotskega protokola, ter nenazadnje renesansa jedrske energije, nakazujejo nove in velike izzive tudi prihajajočim generacijam energetskih strokovnjakov.

Natečaj, ki ga razpisujemo, je namenjen študentom višjih letnikov predvsem naravoslovnih in tehniških fakultet, ki jih zanimajo teme s področja energetike. Od kandidatov pričakujemo pisne razprave (npr. raziskovalne, seminarske ali diplomske naloge) ali predloge demonstracijskih ali učnih materialov (načrti, delujoči modeli, računalniški programi, internetne strani ipd.). Dobrodošli so tudi drugačni prispevki posamičnih avtorjev in skupinska dela z največ pet avtorji. Še posebej bomo veseli prispevkov na temo uporabe jedrske energije. Prispevke bo ocenila komisija, ki jo bodo imenovali organizatorji, ter najboljše nagradila. 

Avtorji treh najboljših prispevkov dobijo denarne nagrade:
  • prvo mesto 1000 EUR,
  • drugo mesto 750 EUR in
  • tretje mesto 500 EUR.
Prvih 30 avtorjev prispevkov si bo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije ogledalo Reaktorski raziskovalni center Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani in jedrsko elektrarno v Krškem. Nagrajence bomo tudi povabili, da svoja dela predstavijo na mednarodni konferenci "Nuclear Energy for New Europe", septembra 2009 na Bledu.

Prispevke pošljite po pošti na naslov Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Jamova 39, 1000 Ljubljana, z oznako "NE ODPIRAJ! - NATEČAJ MLADIH ENERGETIKOV 2009" najkasneje do 30.4.2009

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (www.djs.si) do 30.5.2009. Dodatne informacije, tudi pomoč pri izbiri teme in iskanju mentorja: prof.dr. Leon Cizelj, tel (01) 5885 215, Leon.Cizelj@ijs.si 

Ne pozabite dodati svojih podatkov (ime, priimek, naslov, e-mail, telefon, fakulteta, letnik in smer študija). Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta, kar dokažejo s potrdilom o vpisu. Vsak prispevek mora vsebovati tudi podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela. Izdelek mora biti v slovenskem ali v angleškem jeziku. V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala skupini. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni pritožbe. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig. 

Dostop do pravih informacij
Na enem mestu smo pripravili nabor vseh osnovnih informacij o Skladu NEK, njegovem poslovanju in širšem delokrogu. Če imate kakršna koli dodatna vprašanja ali se želite obrniti na nas s prošnjo za intervju ali izjavo, vam bomo z veseljem odgovorili v najkrajšem možnem času.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti