Medijski reaktor

Natečaj Društva jedrskih strokovnjakov Reaktor - Natečaj zaključen!

Več o samem projektu, razpisnih pogojih in letošnji tematiki najdete na spodnji povezavi

Mladi so spreminjali navade, vedenje in prihodnost

5. junija, na svetovni dan okolja, se je s podelitvijo nagrad najboljšim sklenil natečaj za srednješolce Spreminjam navade, vedenje in prihodnost, ki ga je razpisal Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK). Odziv nad natečajem, v okviru katerega ...

Natečaj Sklada za srednješolce - Natečaj zaključen!

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK razpisuje natečaj na temo ohranjanja energetskih virov in podnebnih sprememb. Natečaj za najboljši video, fotografijo in digitalni plakat je namenjen dijakom srednjih šol in traja od 20. februarja do 22. maja 2009.
»

Natečaj Društva jedrskih strokovnjakov - Natečaj zaključen!

Natečaj, ki ga razpisujemo, je namenjen študentom višjih letnikov predvsem naravoslovnih in tehniških fakultet, ki jih zanimajo teme s področja energetike. Od kandidatov pričakujemo pisne razprave (npr. raziskovalne, seminarske ali diplomske naloge) ali predloge demonstracijskih ...

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt