Osrednja vsebina
Medijski reaktor
»

V letu 2014 Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK dosegel rekordne rezultate

Sklad je v letu 2014 posloval odlično. Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Sklad) je v letu 2014 dosegel donosnost v višini 8,64 odstotka, ki je najvišja v zgodovini poslovanja Sklada. Na dan 31. 12. 2014 je bila vrednost splošnega sklada finančnih naložb 184,3 milijona evrov sredstev. Premoženje se je povečalo za 9,9 odstotka oz. za 16,58 milijona evrov.
»

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k poslovanju Sklada v letu 2012

(Krško, avgust 2013) Vlada Republike Slovenije je 27. avgusta 2013 dala soglasje k Poslovnem poročilu in Zaključnemu računu Sklada za leto 2012, ki ga je sprejel Upravni odbor na svoji 13. redni seji 27. 3. 2013.
»

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Finančnemu načrtu in Naložbeni politiki za leto 2013

(Krško, avgust 2013) Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji 11. 7. 2013 dala soglasje k Finančnemu načrtu in Naložbeni politiki za leto 2013, ki ju je sprejel Upravni odbor na svoji 39. korespondenčni seji 18. 6. 2013.
»

Sklad NEK v letu 2012 posloval odlično

(Krško, 28. marec 2013) Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je v letu 2012 dosegel donosnost v višini 7,62%, kar je največ v zadnjih desetih letih in je ena boljših v primerjavi s podobno tveganimi skladi. Konec leta 2012 je bilo v Skladu zbranih 160,3 mio EUR sredstev. Premoženje se je povečalo za 8,34% oz. za 12,3 mio EUR glede na stanje portfelja Sklada konec leta 2011.
»

POPRAVEK članka v lokalnem časopisu Posavski obzornik

(Krško, 12. april 2012) POPRAVEK članka v Posavskem obzorniku št. 8 - pogovor z mag. Darijo Štraus Trunk, novo direktorico Sklada z naslovom: Zavedam se posebne odgovornosti V četrtek, 12. 4. 2012 je bil v Posavskem obzorniku št. 8 (spletna objava dne 11. 4. 2012) objavljen pogovor z novo direktorico Sklada, mag. Darijo Štraus Trunk. V članku novinar napačno navaja, da direktorica vodi Sklad »težak« poldrugo milijardo evrov. Navedena višina zbranih sredstev ni pravilna, saj Sklad trenutno razpolaga s finančnim portfeljem v višini 150 milijonov evrov.

Sklad beleži dvajset let uspešnega delovanja

(Brestanica, 17. decembra 2014) Odgovorna družba ni tista, ki ne uporablja jedrske energije, temveč tista, ki prepozna svoje dolžnosti ter jih dosledno izpolnjuje. V tem duhu je Državni zbor Republike Slovenije konec leta 1994 sprejel Zakon o Skladu. Na včerajšnjem prednovoletnem sprejemu, ki smo ga pripravili v sodelovanju z GEN energijo d. o. .o ter Nuklearno elektrarno Krško smo obeležili dvajset let uspešnega delovanja Sklada ter štirideset let od postavitve temeljnega kamna za Nuklearno elektrarno Krško.
»

Vlada imenovala mag. Darijo Štraus Trunk za novo direktorico Sklada

(Krško, Ljubljana, 23. septembra 2020) Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 23. septembra 2020, za direktorico Sklada imenovala mag. Darijo Štraus Trunk.
»

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Finančnemu načrtu Sklada za leti 2014 in 2015 ter Naložbeni politiki Sklada za leto 2014

(Krško, maj 2014) Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji 22. 5. 2014 dala soglasje k Finančnemu načrtu Sklada za leti 2014 in 2015
»

Upravni odbor podal predlog za imenovanje direktorja Sklada

(Krško, 15. marca 2012) Upravni odbor Sklada je Vladi RS v nadaljnji proces izbora in imenovanja direktorice Sklada, ki bo svoje delo opravljala naslednja štiri leta, predlagal dve kandidatki, ki obe enakovredno izpolnjujeta kriterije razpisa, in sicer zdajšnjo v.d. direktorice Sklada Aleksandro Špiler in mag. Darijo Štraus Trunk.
»

Tudi v letu 2013 Sklad NEK dosegel dobre poslovne rezultate

Upravni odbor Sklada NEK je 17. marca 2014 na 18. redni seji sprejel revidirani zaključni račun Sklada in Poslovno poročilo za leto 2013. Nadzorni odbor Sklada je zaključni račun in poslovanje obravnaval na 15. redni seji 19. marca 2014. Poslovanje Sklada NEK je pregledalo tudi neodvisno zunanje podjetje za revidiranje KPMG Slovenija, ki je v celoti potrdilo zakonitost poslovanja Sklada NEK v letu 2013.
»

Iztekel se je rok za oddajo prijav na razpisano prosto delovno mesto direktorja Sklada

(Krško, 17. 2. 2012) Upravni odbor Sklada je v razpisnem roku prejel šestnajst prijav na prosto delovno mesto direktorja Sklada. Prispele prijave je že obravnavala razpisna komisija, ...
»

Porevizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

(Krško, Ljubljana, 16. 1. 2012) Sklad je uspešno (zadovoljivo) izvedel ukrepe, ki jih je Računsko sodišče naložilo v Revizijskem poročilu dne 23. 8. 2011
»

Kriminalisti zaključili preiskavo na sedežu Sklada

(Krško, 10. november 2011) Dne 10. novembra 2011 je na sedežu Sklada, na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem potekala preiskava prostorov Sklada. Preiskavo so vršili predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada, v okviru predkazenskega postopka, ki teče zoper bivšo v.d. direktorice Sklada, ga. Ksenjo Žnideršič Planinc.
»

Krško, 29. septembra 2011 - 6. korespondenčna seja Upravnega odbora Sklada

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada je Upravni odbor Sklada, na svoji 6. korespondenčni seji dne 28. 9. 2011, sprejel predlog sprememb Statuta Sklada ter ga posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje.
»

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorice Sklada

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 14. 9. 2011 sprejela sklep, s katerim je za vršilko dolžnosti direktorice Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, z dnem 18. 9. 2011 ponovno imenovala ga. Aleksandro Špiler, in sicer do imenovanja novega direktorja/direktorice Sklada oziroma največ za šest mesecev.
»

Krško, Ljubljana, 24. 8. 2011 - Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

(Krško, Ljubljana, 24. 8. 2011) Računsko sodišče Republike Slovenije je danes objavilo Revizijsko poročilo >Zagotavljanje sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
»

Krško, 13. junij 2011 - Nadzorni odbor Sklada se je sestal na 6. redni seji

Nadzorni odbor Sklada je 13. 6. 2011 zasedal na svoji 6. redni seji. Obravnaval je poročilo komisije, ki jo je, skladno s sklepom s 5. seje Nadzornega odbora Sklada, formiral Upravni odbor Sklada po 28. členu Statuta Sklada, sklepe, ki jih je Upravni odbor Sklada sprejel na 1. in 2. redni seji ter ostale redne teme.
»

Krško, 21. aprila 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na redni seji

Upravni odbor Sklada je na svoji redni seji dne 21.4.2011 za namestnika predsednika Upravnega odbora Sklada izvolil ga. Martina Novšaka. Upravni odbor Sklada ocenjuje, da je dosežena povprečna tržna letna donosnost portfelja Sklada v obdobju 1998 - 2010, dobra (5,79%) in boljša od večine primerljivih indeksov.
»

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorja Sklada

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 18. 3. 2011 sprejela sklep, s katerim je za vršilko dolžnosti direktorice Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK z dnem 18. 3. 2011 imenovala ga. Aleksandro Špiler, in sicer do imenovanja novega direktorja/direktorice Sklada oziroma največ za šest mesecev.
»

Krško, 14. marec 2011 - Nadzorni odbor se je sestal na svoji 4. seji

Nadzorni odbor Sklada se je sestal na svoji 4. redni seji. Na seji je obravnaval finančni načrt Sklada za leti 2011 in 2012, naložbeno politiko Sklada za leto 2011 ter revidirano poročilo in zaključni račun za leto 2010. Obravnaval je posredovana gradiva Ministrstva za gospodarstvo – Mnenje neodvisnega izvedenca o ustreznosti naložbene politike Sklada v letih 2007, 2008 in 2009.
»

Krško, 4. februar 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 24. redni seji

Upravni odbor Sklada se je 4. februarja 2011 sestal na svoji 24. redni seji. Prisotni so obravnavali poslovanje Sklada v preteklem letu - nakup obveznice DPR1 izdajatelja Dela Prodaje d.d. in prodaje državnih vrednostnih papirjev konec leta 2010. Po mnenju Upravnega odbora Sklada je nakup obveznice DPR1 negospodaren, zato je sprejel sklep o umiku predloga Vladi Republike Slovenije, da za direktorico Sklada imenuje ga. Ksenjo Žnideršič Planinc, ki trenutno opravlja funkcijo vršilke dolžnosti direktorice Sklada.
»

Krško, 21. januar 2011 - Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 23. redni seji

Upravni odbor Sklada se je 21. januarja 2011 sestal na svoji 23. redni seji. Prisotni so obravnavali pripombe Ministrstva za finance, Direktorata za javno premoženje na Finančni načrt Sklada za leti 2011/2012 in Naložbeno politiko Sklada za leto 2011 ter potrdili predlog odgovorov, ki so ga pripravile službe Sklada. V nadaljevanju so se seznanili z informacijami o poslovanju Sklada in sestavi naložb Sklada v preteklem letu.
»

Krško, 14. december 2010 - Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 22. redni seji

Upravni odbor Sklada se je dne 14. 12. 2010 sestal na svoji 22. redni seji, na kateri je med ostalim sklepal tudi o predlogu Vladi Republike Slovenije za imenovanje kandidata/kandidatke za delovno mesto direktorja Sklada. Zaradi deljenega mnenja je Upravni odbor Sklada Vladi Republike Slovenije v nadaljnji postopek imenovanja predlagal dva kandidata, in sicer ga. Ksenjo Žnideršič Planinc ter g. Matjaža Albrehta.
»

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorja

Vlada Republike Slovenije je na svoji 98. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejela sklep s katerim je za vršilko dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK z dnem 16. 9. 2010 imenovala ga. Ksenjo Žnideršič Planinc, in sicer do imenovanja novega direktorja Sklada oziroma največ za šest mesecev. Gospa Ksenja Žnideršič Planinc je do imenovanja na Skladu opravljala dela in naloge področnega podsekretarja.
»

Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 19. redni seji

Upravni odbor Sklada na 19. seji dne 28. 7. 2010 soglasno ni izbral nobenega od prijavljenih kandidatov za predlaganje Vladi Republike Slovenije v imenovanje, ampak je sprejel sklep o ponovitvi razpisa. S 15. avgustom 2010 Upravni odbor Sklada imenuje vršilca dolžnosti direktorja Sklada, g. Janka Straška, roj. 13. 5. 1951, stan. Bizeljska cesta 35, Brežice, in sicer do imenovanja direktorja Sklada s strani Vlade Republike Slovenije oz. največ za 6 (šest) mesecev. Ponovni razpis za direktorja Sklada bo objavljen v mesecu septembru 2010.

Sporočilo za javnost

(Krško, Ljubljana, 26. februar 2010) Danes sta na novinarski konferenci direktor Sklada NEK, Janko Strašek in predsednica upravnega odbor Sklada NEK dr. Romana Jordan Cizelj, predstavila lanskoletne poslovne rezultate Sklada. Tržna donosnost portfelja je v letu 2009 znašala 6,30%, kar je več kot dolgoletno povprečje.
»

Poslovanje Sklada NEK v letu 2009

Upravni odbor Sklada NEK je potrdil Poslovno poročilo za leto 2009. Poslovanje Sklada NEK je pregledalo tudi neodvisno zunanje podjetje za revidiranje KPMG Slovenija, ki je podalo pozitivno oceno poslovanja in v celoti potrdilo zakonitost poslovanja Sklada NEK v letu 2009.
»

Prošnja za objavo popravka v časniku Dnevnik

Objava prispevka z naslovom "Policija pozvala Šoltesa k reviziji poslovanja sklada JEK" z dne 2. decembra 2009 je absurdna in ponovno dokazuje popolno nekompetentnost pisca in uredništva priloge Poslovni Dnevnik.
»

Dodatna pojasnila Sklada NEK

Očitek o neustreznosti naložbene politike Sklada NEK v prejšnjih letih je nedopusten in neutemeljen. Sklad NEK je v preteklosti, za vsako leto poslovanja, pridobil ustrezna soglasja k naložbeni politiki, vključno za leto 2008. Nato je strukturo naložb v letu 2008 povsem uskladil s sprejeto Naložbeno politiko 2008, kar v obdobju prejšnjega vodstva ni bila praksa.
»

Sporočilo za javnost - 7.oktober

(Ljubljana, 7. oktober 2009) - Na novinarski konferenci so dr. Romana Jordan Cizelj, predsednica upravnega odbora in Janko Strašek, direktor Sklada NEK ter Bogdan Pušnik iz skupine Medvešek Pušnik, zavrgli vse argumente, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delu in slabem poslovanju Sklada NEK v letu 2008 ...
»

Sporočilo za javnost 3.september

3. september 2009 Sklad ravnal gospodarno in v skladu z zakonodajo. Sklad NEK v letu 2008 dosegel pomemben presežek prihodkov nad odhodki in sicer kar 8,4 miljona EUR. Komisija za nadzor javnih financ v Državnem zboru se je na svoji seji, dne 2. septembra 2009, seznanila s poročilom nadzornega odbora Sklada za ...
»

Odziv na poročanje oddaje Svet

26. junija 2009 je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen prispevek o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK), v katerem je bila navedena vrsta zavajajočih podatkov in nepravilnih ...
»

Poslovanje Sklada NEK v letu 2008

Ker so se v medijih v zadnjem času pojavljale informacije o poslovanju Sklada NEK, ki potrebujejo dodatna pojasnila, v nadaljevanju nekaj podatkov o poslovanju Sklada NEK v letu 2008.

Sklad NEK se je seznanil z razmerami na kapitalskih trgih

Krško, 19. december 2008: Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK) je organiziral skupno sejo upravnega in nadzornega odbora Sklada NEK, na kateri so se člani in gosti seznanili tudi z razmerami na kapitalskih trgih.
»

Razrešitev starega ter imenovanje nadomestnega člana upravnega odbora Sklada

Vlada Republike Slovenije je na 175. redni seji dne 26.06.2008 razrešila dr. Igorja Šalamuna z mesta člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in za nadomestnega člana Upravnega odbora Sklada za ...

Državni zbor sprejel spremembe zakona o Skladu

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 24. junija 2008 obravnaval in sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS, št. 68/08) ...

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih podatkov iz NEK tudi v 2007 presegel cilje

Krško, 25. marec 2008: Direktor Sklada NEK Janko Strašek, predsednica upravnega odbora dr. Romana Jordan Cizelj in predsednik nadzornega odbora Sklada NEK Branko Kelemina so na novinarski konferenci predstavili delovanje sklada in njegove rezultate poslovanja v letu 2007. Sklad NEK je na letni ravni dosegel 6,39-odstotno...
»

Do pravih rešitev tudi z izmenjavo izkušenj

Upravni in nadzorni odbor Sklada NEK se izpopolnjujeta in si pridobivata strokovna znanja in izkušnje tudi v tujini. V ta namen se organizirajo strokovne ekskurzije, kakršna je bila na primer ekskurzija na Švedsko, organizirana oktobra 2007.
»

Konstituiranje novega Upravnega odbora Sklada

V mesecu marcu 2007 je uspešno, štiri letno mandatno obdobje zaključil Upravni odbor Sklada, v sestavi Branko Janc, predsednik ter člani dr. Romana Jordan Cizelj, Tadej Slapnik, Jože Slivšek in Stanislav Zarnik. V sredo 4. aprila 2007 se je tako na svoji 1. konstitutivni seji sestal novi Upravni odbor v sestavi: ...

Uspešno poslovanje Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v letu 2006

Direktor Sklada Janko Strašek, ki je funkcijo direktorja nastopil avgusta lani, dosedanji predsednik upravnega odbora (UO) Sklada Branko Janc in nova predsednica UO dr. Romana Jordan Cizelj so predstavili poslovne rezultate leta 2006, dosedanje delovanje Sklada in izpostavili izzive, s katerimi se bo Sklad začel soočati že v letošnjem letu. ...

Minister za finance dr. Andrej Bajuk obiskal Sklad

Vabilu na delovni sestanek v.d. direktorja Marjane Kostanjšek Božič ter predsednika Upravnega odbora Sklada Branka Janca, so se v sredo, 29. marca 2006 odzvali minister Andrej Bajuk s sodelavci, predsednik Nadzornega odbora Sklada Branko Kelemina ter direktor ELES-GEN-a Martin Novšak. Udeleženci sestanka so se seznanili z ...
»

Imenovanje novega predsednika in članov Nadzornega odbora Sklada NEK

V mesecu februarju (18.02.2005) je potekel petletni mandat Nadzornega odbora Sklada NEK. Državni zbor Republike Slovenije je tako na svoji seji dne 23. februarja 2005 sprejel sklep o imenovanju novega predsednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada ...
»

Program razgranje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva

Prvi Program razgradnje nuklearne elektrarne Krško je Republika Slovenija sprejela leta 1996, v katerem je določeno, da se vsakih od 3 do 5 let izdela iteracija programa razgradnje. Po nalogu Meddržavne komisije leta 2003 je bil v izdelan novi Program razgradnje, ki je bil dokončan leta 2004. Program razgradnje je Meddržavna komisija ...

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti