Aktualno

Za kupce osnovnih sredstev

Javna zbiranja ponudb za prodajo osnovnih sredstev
 
Naslov Datum objave Rok oddaje Razpisna dokumentacija
Javno zbiranje ponudb za prodajo osnovnega sredstva – fotokopirni stroj 14. 2. 2020 24. 2. 2020  

NOVICE IN OBVESTILA

Za kupce osnovnih sredstev

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt