Poslovne krivulje

Skupni pregled vplačil zavezanca GEN energija, d. o. o., (NEK) v Sklad ter plačil obveznosti Sklada ARAO in lokalnim skupnostim

Leto Prispevek NEK in GEN energije Izplačila ARAO Nadomestilo za omejeno rabo prostora Skupaj
  1 2 3 4 = 2 + 3
1995 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 834.585,21 0,00 0,00 0,00
1997 2.915.949,80 0,00 0,00 0,00
1998 7.782.109,10 174.636,96 0,00 174.636,96
1999 9.293.105,77 74.412,87 0,00 74.412,87
2000 16.145.243,00 59.191,70 0,00 59.191,70
2001 16.444.938,78 256.885,33 0,00 256.885,33
2002 13.485.241,77 254.705,02 0,00 254.705,02
2003 7.260.175,54 552.868,60 0,00 552.868,60
2004 5.039.368,78 549.030,77 2.123.223,05 2.672.253,82
2005 7.439.134,30 1.971.405,80 2.341.534,28 4.312.940,08
2006 7.825.730,21 2.004.757,14 2.398.146,03 4.402.903,17
2007 8.144.087,83 2.211.859,33 2.467.987,43 4.679.846,76
2008 8.957.334,40 2.745.659,70 2.577.468,38 5.323.128,08
2009 8.218.676,41 2.409.868,25 941.427,71 3.351.295,96
2010 8.037.931,62 4.859.439,03 2.409.803,86 7.269.242,89
2011 8.855.070,42 4.046.424,79 2.733.798,00 6.780.222,79
2012 7.861.540,81 3.875.836,68 2.776.605,52 6.652.442,20
2013 7.570.642,94 3.586.665,77 2.885.034,97 6.471.700,74
2014 9.074.781,74 4.131.156,11 2.889.638,22 7.020.794,33
2015 8.058.590,50 3.472.788,36 5.458.968,67 8.931.757,03
2016 8.143.222,30 1.578.387,30 5.701.827,53 7.280.214,83
Skupaj 177.387.461,23 38.815.979,51 37.705.463,65 76.521.443,16