Medijski reaktor

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Finančnemu načrtu Sklada za leti 2014 in 2015 ter Naložbeni politiki Sklada za leto 2014

(Krško, maj 2014) Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji 22. 5. 2014 dala soglasje k Finančnemu načrtu Sklada za leti 2014 in 2015.

Upravni odbor Sklada je Finančni načrt Sklada 2014/2015 in Naložbeno politiko Sklada za letošnje leto sprejel na 17. redni seji 21. 1. 2014 in ju posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje. V mesecu marcu t.l. je Sklad prejel priporočila Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo - predlog znižanja stroškov poslovanja Sklada. Upravni odbor Sklada je priporočila upošteval ter dopolnjen predlog Finančnega načrta Sklada za leti 2014 in 2015 sprejel na 51. korespondenčni seji 22. aprila 2014.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt