Medijski reaktor

V letu 2014 Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK dosegel rekordne rezultate

Vlada Republike Slovenije je 3. septembra 2015 sprejela sklep s katerim je dala soglasje k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju Sklada za leto 2014, ki ju je 23. aprila 2015 sprejel Upravni odbor Sklada

Sklad je v letu 2014 posloval odlično.

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Sklad) je v letu 2014 dosegel donosnost v višini 8,64 odstotka, ki je najvišja v zgodovini poslovanja Sklada. Na dan 31. 12. 2014 je bila vrednost splošnega sklada finančnih naložb 184,3 milijona evrov sredstev. Premoženje se je povečalo za 9,9 odstotka oz. za 16,58 milijona evrov.

GEN energija, d. o. o. (od sredine leta 2005 svoje obveznosti poravnava v skladu s sklepom Meddržavne komisije in plačuje prispevek v višini 0,3 €c za kWh) je v letu 2014 redno in v celoti poravnala obveznosti iz naslova prispevka za razgradnjo NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, in sicer v višini 9,07 milijona evrov.

Finančni portfelj Sklada v obdobju 1996-2014Struktura naložb Sklada po naložbenih razredih na dan 31. 12. 2014Zavedamo se pomembnosti funkcije, ki jo opravljamo, zato nenehno strmimo k postavitvi standardov, ki bodo zagotovili varnost in uspeh pri upravljanju s sredstvi. Posebno pozornost Sklad namenja obvladovanju tveganj tako na operativnem kot tudi na nivoju portfelja. Sklad vodi konzervativno naložbeno politiko ter sledi zastavljenim naložbenim načelom; načelu varnosti, razpršenosti, likvidnosti in donosnosti.

Ustvarjamo pogoje za izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije kot solastnice jedrskega objekta. Svoje obveznosti izpolnjujemo uspešno in odgovornosti ne prelagamo na generacije, ki prihajajo.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt